De studie bespreekt het deel
waarin de Heer Zijn koningschap
vestigt als de Koning van de ko-
ningen en Heer van de heren.
Dat geeft vreugde en gejuich,
naluisteren kan: deel A en deel B