Ananias en Saffira wilden iets achter-
houden en toch indruk geven dat ze
alles brachten. Dat was niet in orde,
het was hypocriet. Dat had ernstige
gevolgen. Anderen vreesden enorm
na dit ingrijpen, wonderen en tekenen
gebeurden, dat zal ook in de nabije
eindtijd zo zijn. Naluisteren kan hier.