In dit gedeelte staat de eindstrijd
van deze boze eon beschreven.
Mattheüs 24, Lucas 21, maar ook
Zacharia 12-14 spreken over deze
grote veldslag, die direct na het
einde van de 70e week van Daniël 9:
24-27 zal plaatsvinden.
Naluisteren: deel A en deel B