Voor het overige dan, broeders, 
vragen wij jullie en spreken jullie 
aan in de Heer Jezus, opdat, zoals 
jullie van ons aannamen hoe jullie 
moeten wandelen en God behagen 
– zoals jullie ook wandelen – opdat 
jullie daarin veeleer overvloeien.

         1 Thessalonicenzen 4:1

Zoals in al zijn brieven, spreekt de
apostel over de wandel. Ook de
Thessalonicenzen spreekt hij aan.
Kennelijk ontspoorden sommigen
door de grote druk waar ze onder
stonden. Als het hart vol is van de
liefde van God, dan werkt dat door
in de wandel, het gedrag.
Je wil niets anders meer dan alleen
God behagen. Dringend adviseert
de apostel de gelovigen zelfs daarin
over te vloeien. De genade van God
kan uit een hart, dat vol evangelie
is, doorstromen naar de ander.