Petrus en de apostelen bij het Sanhedrin.
Petrus getuigt opnieuw en verdere verharding
blijkt. Ze willen hem doden, maar Gamaliël
komt tussenbeide. Het Sanhedrin gaat overstag,
maar klopt zijn redenering eigenlijk wel?
Petrus en de anderen krijgen stokslagen en een
verbod om te spreken in de Naam van Jezus.
Naluisteren: hier