niet in hartstocht van begeerte, 
net als ook de natiën die God niet 
kennen  

   1 Thessalonicenzen 4:5

De uitdrukking de natiën die God
niet kennen
 komt uit Psalm 79:6
en Jeremia 10:25. Zij missen het 
licht van Gods woord. Daarom is
hun leidraad hoogstens het eigen
geweten. Zonder de inwerkende 
geest van God is een mens al snel
overgeleverd aan begeerten van 
het vlees. Zeker in het huwelijk,
waar God gemeenschap tussen
man en vrouw als geschenk geeft,
gaat veel mis. Dat is bekend.
Paulus is het, door God geleid, die
ons de weg wijst. God laat ons zien,
in Zijn genade, wat Hij goed acht.