dat elk van jullie weet hoe zijn 
eigen werktuig te verwerven, in 
heiliging en eer
        1 Thessalonicenzen 4:4

Het gaat om op God gericht leven,
in je persoonlijke leven, daarin is
het huwelijk uiterst waardevol en
belangrijk. Mensen blijven ook in
hun leven alleen; het is niet per se
noodzakelijk te huwen. God stelde 
dat in als een binding tussen man 
en vrouw in Genesis 2:24. Het is 
bedoeld als verbintenis voor het 
leven. Zuiver daarin met elkaar en
voor God leven is uiteengezet in 
Efeziërs 5:22-33. Paulus zegt ons:
in heiliging en eer met elkaar zijn
en leven in die nauwe relatie die
het huwelijk is.