Die voor ons gestorven is, opdat 
wij, of wij nu waken of dommelen, 
gelijktijdig samen met Hem leven.
       1 Thessalonicenzen 5:10

Dit vers maakt je blij, van binnen.
We zullen leven, samen met Hem.
Dat moment van redding houdt in:
leven, genade en heerlijkheid. Zo
zet Paulus de helm (verwachting 
van redding) op ons hoofd. En zo
bewaart God ons in ons denken. 
De genade is, dat al de leden van 
het lichaam van Christus erin op-
genomen zijn. Ongeacht hoe de
praktische geestelijke situatie van
al die levende leden is. Hoe kan 
dat? Omdat redding gebaseerd is
op Zijn werk: Die voor ons gestor-
ven is
. Wat een liefde voor u, jou
en mij. Vader, dank U wel!