Op 23 maart 2021 lazen we opnieuw
Openbaring 20:1-10, waarvan we en-
kele aspecten door konden nemen.
In het duizendjarig rijk, hoe ziet het er
dan uit in Israël en bij de volkeren?
Ook kun je twee millennia zien, met
klein tijdverschil. DeelA en DeelB