Moge Hij nu, de God van de vrede, 
jullie geheel en al heiligen

1 Thessalonicenzen 5:23a

Gister sloot Woord vandaag zo af:
heilig hen in Uw waarheid. Gebed
van de Heer Jezus Christus. Ook
Paulus bidt dit. Het is de God van
de vrede
, Die in ons Zijn helende
werk doet:

God is het, Die zowel het willen
als het werken in ons bewerkt
.

Dat is de hoogste overweging. In
alle opzichten: geheel en al. Fijn,
ook dit is Zijn genade aan ons. In
ditzelfde vers werkt de apostel
dat verder uit. We lezen morgen
wat dat inhoudt, terwijl we God
de Vader danken in wat Hij doet,
Hij geeft diepe vrede in ons hart.