en moge jullie ongeschonden geest 
en ziel en lichaam onberispelijk in 
de aanwezigheid van onze Heer 
Jezus Christus bewaard worden.

         1 Thessalonicenzen 5:23b

Dit gebed van de apostel wijst op
wat het hoogste is. Onze geest die
in verbinding is met de geest van
God. Die heilige geest, die woont
in je als gelovige. Dat is enorm en
groots, in feite. Je bent door God
en in Christus verzegeld. Paulus is
prakticus en wijst daarom ook op
onze ziel en ons lichaam. Door de
kracht van heilige geest zal Hij ons
bewaren. We zullen onberispelijk
zijn in de grote aanwezigheid van
onze Heer in de lucht.