Trouw is Hij, Die jullie roept; Hij 
zal het ook doen.

1 Thessalonicenzen 5:24

Het fijne is, dat het woord zoals
we dat bij Paulus lezen, steeds op
Hem richt. God is de Roepende.
Hij roept ons, jou, bij je naam.
In die roep zit weergaloze liefde.
Onuitputtelijk, zoals God niet te
meten is. God zal het doen, ook
vandaag, in uw, jouw, mijn leven.
Hij roept, en allen die geroepen
zijn, zijn ook tevoren gekend en
bestemd. Bekende woorden uit
Romeinen 8. Ze spreken ook wat
de tekst nu zegt: God is trouw.
Dat bewijst Hij door Zijn Zoon in
te zetten voor alles en iedereen.