Paulus, slaaf van Christus Jezus,
geroepen apostel, afgezonderd 
voor het evangelie van God

    Romeinen 1:1

Paulus is slaaf van Christus Jezus
en verwijst direct naar de Heer.
Is verheerlijkt, Christus (gezalfde)
staat voorop. Hij was het, Die ge-
zalfd is tot Profeet, Koning, Hoge-
priester. Al de anderen verbleken
in Zijn licht. Jezus is: Jahweh-redt.
Dat blijkt uit heel de Tenach (OT):
Jahweh is Redder. Hij toont, laat
zien wie Jahweh is. En zo hebben 
we goed nieuws: het evangelie 
van God
. Dat was in Tenach wel 
eerder bekendgemaakt. Beloften
die God (de Plaats-er) gedaan had,
worden in Hem werkelijkheid. Hij
is Zelf het goede nieuws.