Op 10 juni werd de Grote Witte Troon
besproken. Wat is de functie ervan?
Is dat hetzelfde als de bema van Christus
en God? Of hetzelfde als de troon van
Zijn heerlijkheid?
Naluisteren: deel A en deel B