dat Hij tevoren beloofd heeft 
door Zijn profeten in de heilige 
schriften

   Romeinen 1:2

Zoals gisteren gezegd, Jezus is 
het, die Jahweh van Tenach in 
reddend handelen laat zien. Het 
evangelie klonk in Genesis 3:15, 
toen aan de vrouw (Eva) zaad 
werd beloofd. Dat zou de kop 
van de ‘slang’ hevig verwonden.
Dat is gebeurd, en daarna spar-
telt de tegenstander nog door, 
totdat die in de afgrond, deksel
erop, verzegeld, wordt gedaan.
In vele beloften werd Hij aange-
kondigd, ook aan Abram.
Galaten 3:16 is helder:
’en aan uw zaad, dat is Christus’.