Daarom, onverdedigbaar ben jij, 
o mens, ieder die richt, want 
waarin jij de ander richt, 
veroordeel jij jezelf, want jij, die 
richt, doet dezelfde dingen.
              
Romeinen 2:1

Het is erg makkelijk om met je
vinger naar de ander te wijzen.
In het dagelijks leven gaat het 
principe van balk en splinter op.
Mensen die vaak bij een ander 
de fout zien, hebben daar zelf 
nogal last van. Gelovigen onder 
elkaar kunnen dat in feite niet 
omdat zij uitzien naar de bema
(erepodium) van Christus en 
God. Daar zal de Heer zelf het
richten doen. Voor ongelovigen 
wacht de grote witte troon en 
zij zullen daar gericht worden.
Mensen hebben snel hun oor-
deel over de ander klaar; in het
bijzonder in wettische omgeving.
Omdat daar meestal veel regels 
zijn kan men snel aanwijzen wie
de regels overtreedt. Gelukkig is
de Heer het, Die uiteindelijk alles
in het juiste licht zet.