fluisteraars, kwaadsprekers, God 
verafschuwend, mishandelaren, 
trotse grootsprekers, uitvinders 
van kwade dingen, tegen ouders 
weerspannig, onverstandig, on-
betrouwbaar, zonder natuurlijke 
genegenheid, onverzoenlijk, 
zonder barmhartigheid
    
Romeinen 1:30,31

Een opsomming van gedrag dat 
zó tegengesteld is aan wat Gods
liefde kan bewerken. 
De mens wijkt af, deformeert,
zodra God en Zijn woord los-
gelaten worden. De mens is
dan overgeleverd aan eigen 
denken, het vlees. Beïnvloed
door duistere machten kan 
het van kwaad tot erger gaan, 
zoals in deze woorden te lezen
is. Schokkend, maar het is zo.
Opnieuw kunnen we de Vader
danken, dat Hij ons redde en 
redt van zo’n vreselijke weg. 
Vader, dank U wel dat U ons,
mij, vasthoudt in alles.