Kolossenzen 3:16 is aansprekend.
Is het woord van Jezus is dat ook,
maar gaat dat hier in deze brief ook
aan de orde? Naluisteren kunt u in
alle rust: deel A en deel B