Wij weten nu, dat al wat de wet 
zegt, het spreekt tot hen die 
onder de wet zijn, opdat iedere 
mond versperd wordt en heel de 
wereld onder het rechtvaardig 
(vonnis) van God komt
            Romeinen 3:19

Nu heeft niemand een excuus;
iedereen valt onder hetzelfde
rechtvaardige vonnis van God.
Ook de Jood, die kan zeggen bij
het uitgekozen volk te horen. In
Tenach werd duidelijk gesteld, 
dat iedereen onder de zonde is,
dat niemand rechtvaardig is. 
Natuurlijk, de wet geldt degenen
die er onder gesteld zijn (Israël).
Dat maakt het voor hen erger.
Want het blijkt, dat al de regels 
van de wet laten zien, dat de 
zonden die gebeuren, ook nog
eens overtredingen blijken te zijn,
voor zover het gaat om wat in de
wet omschreven is. Dus ieder zal
moeten zwijgen, alleen God zal 
bepalen hoe je ervan gered kan
worden en wie dat betreft.