omdat uit werken van wet totaal 
geen vlees gerechtvaardigd zal 

worden voor het aangezicht van 
Hem, want door wet is de erken-
ning van zonde
               Romeinen 3:20

Het probleem is, dat de zonde in
het vlees aanwezig is. Daardoor 
kan het vlees nooit uit de werken 
van de wet rechtvaardig voor God 
worden. Het punt is, dat door het
opleggen van (de) wet de situatie 
erger wordt. De mens leert zo des
te dieper de zonde als doelmissen
kennen. Zonde is enorm tot oneer
van God. De erkenning van zonde
vindt dus plaats bij de mens onder
de wet. De wet is het middel. 
In dit vers schetst de apostel dus 
een uitzichtloze aangelegenheid:
vlees + zonde + wet = veel dieper 
besef van zonde. Verder komt het 
niet, al probeer je heel je leven in
oprechtheid de wet te doen. 
Absoluut geen rechtvaardiging aan
de orde, integendeel. God Zelf zou
als Enige de oplossing geven. 

En Hij deed dat.