en worden 
om niet gerechtvaardigd 
in Zijn genade, 
door de vrijkoping 
die in Christus Jezus is
   Romeinen 3:24

Dit geldt dus die allen die in de
verzen 22,23 genoemd worden.
In deze tijd van genade worden
niet allen gered. Alleen zij die 
in deze periode geloven weten
zich gered. Eerst menen ze wel-
licht dat hun zonden vergeven 
zijn. Later leren ze mogelijk iets
over wat rechtvaardiging is. En
dan: om niet. Dat wil zeggen,
er was niets in de zondaar zelf
wat een basis voor de redding,
rechtvaardiging kon zijn. Het is
dan ook in Zijn genade