Op het christelijk erf speelt zich hetzelfde af als in de wereld.
Ook daar is sprake van trends en hypes. In evangelisch Nederland
kunt u zich misschien nog levendig het ‘krachtevangelie’ van John
Wimber c.s. herinneren, of de invoering van het vaandel- of banier-
zwaaien in diensten. Recent was daar Rick Warren, met zijn doelge-
richte zaken; hij citeert in deze boeken zeer regelmatig New Age 
auteurs. Het ‘vallen in de geest’ met hele rijen tegelijk, gebeurt 
nog steeds. Gods woord is geen hype. Het is levend, krachtig en blijvend, 
onveranderlijk. Gods plan ligt vast. Het is goed, om dicht bij dat veilige 
baken te blijven in tijden van ‘allerlei wind van leer’.