En hij heeft het teken van de 
besnijdenis genomen, een zegel 
van de gerechtigheid van het 
geloof dat in de voorhuid was, 
opdat hij vader is van allen die 
geloven gedurende hun tijd als 
voorhuid, zodat aan hen de 
gerechtigheid toegerekend wordt
     
Romeinen 4:11

Op bijna juridische wijze gaat de
apostel verder. Hij laat zien met 
bewijzen uit Tenach, dat aan de
aartsvader Abram het geloof aan-
gerekend is als rechtvaardigheid.
De besnijdenis was daar slechts 
teken en zegel van. Het vlees dat
afgesneden werd; juist die rite 
symboliseert, dat het vlees geen 
nut heeft
. Voor God in ieder geval
niet. Daarom moest het weg. 
God betoont Zich in Genesis 17,
het hoofdstuk van besnijdenis, 
als de Algenoegzame, AL-Sjaddai,
Hij doet alles. Al de eer alleen en
uitsluitend aan onze God en Vader!