Zie! Nieuw maak Ik alles!
zegt God in 21:6 en dat doet
Hij ook. Wat een geweldige
woorden zijn dat. God doet
wat Hij belooft; Hij is de Eerste
en de Laatste.
Naluisteren: deel A + deel B