Daarom is het uit geloof, opdat 
het in overeenstemming is met 
genade
 Romeinen 4:16a

Paulus knoopt hier weer aan bij
vers 13. Geloof in de beloften 
van God is het principe dat met
de genade van God harmonieert.
Dat de wet in de tussentijd erbij
kwam, heeft op dit grondbeginsel 
geen invloed. De wet eist werken
en goed gedrag. De belofte is dus
onafhankelijk van het gedrag of
de werken
. De mens die gelooft
wordt rechtvaardig verklaard, en
wel door God. Dat principe gold
bij Abraham, én bij ons. Na kruis
en opstanding blijkt het geloof 
van Jezus Christus 
fundament te
zijn voor iedereen die gelooft. En
wij eren de God van alle genade.