want de wet bewerkt verontwaar-
diging; waar nu geen wet is, is ook
geen overtreding.
           
Romeinen 4:15

Wanneer je een wetsregel niet in
acht neemt, is verontwaardiging
aan de orde. Op heel wat stond
de doodstraf onder de wet van
Mozes in Israël. Daarom noemt
Paulus dit een bediening van de
dood, de letter doodt. 
Het is volstrekt logisch, dat daar
waar geen wet is, die ook niet 
overtreden kan worden. 
Liefde van God, zoals heel helder
in het evangelie van de genade 
naar voren komt, is anders. Vlees
kan niet voldoen aan de wet.
Daarom geeft God Zijn geest in
de gelovige. Door die geest kan
de gelovige ootmoedig liefde 
betonen.