zodat de belofte bevestigd zou 
zijn aan al het zaad, niet alleen 
aan hen die uit de wet zijn, maar 
ook aan hen die uit het geloof
zijn van Abraham, die vader is 

van ons allen
        Romeinen 4:16b

Zegen die Abraham aangezegd
kreeg, was een belofte. Die was 
voor alle nakomelingen. 
Bestemd voor Besnijdenis én 
Voorhuid (natiën).
Alle gelovigen delen nu enkele
geestelijke zegeningen daarvan. 
Zij die onder de wet waren, en 
wél geloofden, horen daar ook 
bij. Geloof dat door Gods geest 
in ons wordt gewerkt, geeft ons 
kracht om te leven in vrijheid.
Sowieso geven ook wij – zoals
Abraham – aan God de eer.
Dat doe je door eenvoudig en
volledig te vertrouwen op de
God, Die al Zijn beloften waar 
zal maken.