– zoals geschreven staat: “Ik 
heb jou gesteld tot vader van 
veel natiën” – ten overstaan
van Wie hij geloofde, God,
die de doden levendmaakt, 
en de dingen roept, die niet 
zijn, alsof zij zijn
         Romeinen 4:17

Bij de verandering van de naam 
– Abram wordt Abraham – werd 
gezegd dat hij vader van veel 
volken zou zijn. Genesis 17:4 
is de verwijzing, Abraham moet 
zichzelf en zijn familie besnijden.
God onthult Zijn titel AL-Sjaddai
(Algenoegzame, Genesis 17:1).
Dubbel teken: besnijdenis zegt in
wezen dat de mens in zijn vlees 
niets kan bewerken voor God. 
Al-Sjaddai wil zeggen dat God al
de vermogens heeft om heel Zijn 
plan en al Zijn beloften waar te 
maken, uit te voeren. Dat is die 
God die wij als Vader kennen en
Die wij eren en danken.