en volledig verzekerd geworden 
over wat Hij beloofd heeft: 
Hij is machtig dat ook te doen
      Romeinen 4:21

De innerlijke zekerheid die Saraï 
en Abraham hadden, was door 
geloof in de God Die beloofde.
Zij vertrouwden op Zijn kracht om
zelfs in ‘verstorven’ mensen nieuw 
leven te geven. Een prachtig type 
van opstanding uit de doden. 
God is machtig te doen wat Hij 
zegt, belooft.
 
Die God, de Vader van onze Heer 
Jezus Christus, vertrouwen u, jij en
ik. Dat geeft vastheid, zekerheid, 
doet angsten verdwijnen. Want:
we weten ons geborgen in Hem, 
Die alles voor ons betekent.