aan de belofte van God werd 
echter niet getwijfeld door
ongeloof, maar hem werd kracht 
gegeven door geloof, hij die eer 
aan God gaf
         Romeinen 4:20

Twijfelen kun je ook door het 
begrip onderscheiden vertalen.
Misschien kan gezegd worden, 
dat aartsvader Abraham en Saraï 
geen onderscheid maakten als 
het om woorden van AL-Sjaddai 
ging. Nee. Alle woord van Hem 
was voor hen zeer betrouwbaar; 
zij geloofden ‘op voorhand’ wat 
Hij hen meedeelde. Zo ook wij.
Zonder onderscheid te maken, 
en dus zonder twijfel, geloven 
we wat God zegt in Zijn woord.
Die zal al Zijn beloften vervullen.
We zien uit naar het door Hem 
beloofde verwachtingsgoed. 
Ons diepe verlangen is, dat dat
binnenkort kan zijn!