Nu is het niet geschreven om 
hem alleen, dat het hem 
toegerekend wordt           
                
Romeinen 4:23

Opnieuw laat de Griekse Schrift 
vooral bij Paulus zien hoe het is.
Met alleen Tenach (OT) kom je 
niet bij de waarheid. Ook uit de
geschiedenis van Abraham en 
Saraï blijkt, dat het gebeurde 
én genoteerd werd met diepe
redenen. De geestelijke reden
komt pas duizenden jaren later
naar voren. Het leek in eerste 
aanleg voor Israël geschreven. 
Nu blijkt dat het breder, wijder
bedoeld is. Rechtvaardiging uit
en door geloof
 was als principe 
aanwezig bij Noach, Abraham
en Saraï, Jozef, Mozes, Rachab,
Ruth, David, et cetera. Ook nu
-vandaag- werkt dat zo.