maar ook om ons, aan wie Hij
op het punt staat het toe te 
rekenen, die vertrouwen op 
Hem, Die Jezus, onze Heer, 
opgewekt heeft uit de doden

             Romeinen 4:24

Net als bij Saraï en Abraham, zo
wordt ook ons rechtvaardigheid
van God toegerekend. God zegt,
dat de gelovige rechtvaardig is
Dat houdt in: tegen een gelovige
kán geen enkele aanklacht stand
houden. Wij vertrouwen op God,
Die de gelovige vrijspreekt.  Hij 
wekte Jezus, onze Heer, op uit de
dood en uit de doden. Dát is het
fundament voor onze vrijheid in 
de genade van Christus Jezus.
Alle beloften zullen zeker vervuld
worden. Dat schenkt ons vreugde,
dag in, dag uit.