Want indien door de krenking 
van de ene, de dood heerst 
door die ene, veel meer zullen 
zij die de overmaat van de 
genade en het geschenk van 
de gerechtigheid ontvangen, 
in het leven heersen door die 
Éne, Jezus Christus.
    Romeinen 5:17

Wat Paulus hier aangeeft, is de
overstromende genade, zoals die
die ook al in vers 15 te lezen was.
Het regeren in het leven is niet
hetzelfde als regeren met Hem 
(Christus) volgens 2 Timotheüs
2:11,12 in de komende eonen.
Hier gaat het om in het leven 
regeren door Hem

Dat is nu al voor degenen die 
dat leven ontvingen. Evangelie
is dat we als gerechtvaardigden 
en verzoenden ervaren, dat Hij 
Zijn leven in en door ons heen
uitleeft. Dat stopt bij overlijden
maar zal voluit geleefd worden
wanneer we bij Hem zijn in alles
overtreffende heerlijkheid.