Dus, zoals het dan door één 
krenking voor alle mensen tot 
veroordeling was, zo komt het 
ook door één rechtvaardige 
daad voor alle mensen tot in
rechtvaardiging van leven.
        Romeinen 5:18

Paulus concludeert nu op grond
van de verzen 12-17. 
De ene krenking van het eerste
mensenpaar leidde tot veroor-
deling. Sterven en dood. Adams
daad blijkt wereldwijde, voor 
heel de mensheid bepalende,
gevolgen te hebben. Perfect is
de parallel met het werk van 
de laatste Adam, Christus. Ook
dat heeft gevolgen voor de hele
mensheid. Geen veroordeling, 
maar rechtvaardiging tot leven.
De gelovige van nu weet zich in
het leven volkomen vrij. Leven 
is nu in Christus Jezus deel van
elke gelovige.