Want evenals door de 
ongehoorzaamheid van de 
éne mens de velen 
als zondaren ingezet worden, 
zo zullen ook door de 
gehoorzaamheid van 
de Éne de velen als 
rechtvaardigen ingezet worden
        
Romeinen 5:19

De tegenstelling is hier onder 
meer één tegenover de velen. 
Met vers 18 is dit de conclusie 
uit de verzen 12-17. De Ene,
Jezus Christus, en Zijn werk, is
beslissend en bepalend voor
heel veel mensen (alle Adam
mensen). Veel mensen zorgen
voor nog oneindig veel meer
missers en overtredingen. Zij 
blijken niet bij toeval zondaren
met veel missers te zijn; nee, 
God heeft ze zelfs zo ingezet
of gesteld. Dát paste precies 
in Gods plan; het moest zo zijn.
Zo ook dat God vervolgens al
die Adam mensen inzet, stelt
als rechtvaardigen. Dat toont
de macht, rechtvaardigheid, 
heerlijkheid en liefde van God.