Want evenals door de 
ongehoorzaamheid van de 
éne mens de velen 
als zondaren ingezet worden, 
zo zullen ook door de 
gehoorzaamheid van 
de Éne de velen als 
rechtvaardigen ingezet worden
        
Romeinen 5:19

Ook hier weer prachtige 
vergelijkingen en parallellen.
Zoals: Ongehoorzaamheid – 
gehoorzaamheid; 
de ene mens – de Ene (Mens);
één – de velen; 
zondaren – rechtvaardigen; 
inzetten – inzetten.
De gevolgen van Adams ene 
daad zijn voor ontzettend veel
mensen. Dat is een contrast en
een reden waarom de velen in 
deze tekst staat. Het gaat naar
vers 18 wel degelijk om allen. 
Het effect van één daad van 
ongehoorzaamheid is groot. In
tegenstelling is de daad van de
gehoorzaamheid van Jezus, de
Christus genoemd. Dat overtreft
ver wat Adam deed. De gevolgen
zijn opnieuw gigantisch, maar dan
in positieve, reddende zin.