Daarom, mijn broeders, zijn ook
júllie ter dood gebracht voor de 
wet, door het lichaam van 
Christus, zodat jullie van een 
Ander worden, Die uit de doden 
is opgewekt, opdat wij vrucht 
dragen voor God
             Romeinen 7:4

Nu zijn de broeders die onder de
wet leefden en/of wilden leven
vrij. De Heer stierf niet alleen; 
met Hem ging heel de mensheid
mee het graf in. Ook Israël. Nu 
kan Israël van een Ander worden, 
van de Opgewekte. Ze is vrij van 
de wet, het oude verbond. Dat is
voor het volk nog toekomst, de 
bruiloft van het Lammetje komt.
Voor alle gelovigen is dit nu al zo.
Vrij om van Hem, de uit de doden
Opgewekte, te zijn. En de vrucht
van de geest kan zich tonen in de
gelovigen.