Want toen wij in het vlees waren, 
waren de hartstochten van de 
zonden, die door de wet waren,
werkzaam in onze leden, om 

vrucht te dragen voor de dood.
                   Romeinen 7:5

Paulus wijst even terug naar de
oude situatie met bedenkelijke
vrucht: de dood. De lusten en 
begeerten overheersten en het
leven was volledig vleselijk. En
wet was juist wat tot zondigen 
prikkelde, voor hen die onder 
de wet waren. Het sterven was
wat het vlees zwak maakte en
leidde tot zondigen; fijn of grof.
De leden droegen vrucht voor
de dood. Vreselijk!
God kwam in ons leven en dat
veranderde alles. Zijn geest in
je zorgde en zorgt voor licht, 
leven en liefde.