Want de zonde, aansporing 
gekregen door het gebod, 
heeft mij misleid en erdoor
 gedood. 
        
Romeinen 7:11

Zoals gezegd: de wet activeert
de zonde
. De zonde misleidde
je als mens. Je dacht je wel aan
de wet te kunnen houden. Niet 
dus. De hoge standaard werd 
in de dagen van de Heer nóg
verder verhoogd. Als de Joodse
mensen dan nog dachten dat ze
zich eraan konden houden, dan
waren ze na de uitspraken van
de Heer in de bergrede wel uit 
de droom geholpen. Dat ging 
niet; geest van God is nodig
voor de mens. Zonder die geest
wordt het niets. Daarom is het
heerlijk wat klinkt in Galaten 5:
22,23 de vrucht van de geest.