Zo dat de wet inderdaad heilig 
is en het gebod heilig en 
rechtvaardig en goed.
       
Romeinen 7:12

Het probleem voor de mens zit
m niet in de wet zelf, maar in 
de inwonende zonde. De wet is
heilig. Paulus noemt twee keer 
heilig en dat is wat de Thora, de
onderwijzing ook doet; op God 
richten. De Thora is apart gezet
tot dienst aan God, net als heel 
het woord van God heilig is. Zo 
is het gebod (de aanwijzing) in
zichzelf heilig, rechtvaardig en 
goed. Ze spreekt van God, Die
heilig, rechtvaardig en goed is.
En de bron is liefde. De wet en 
het gebod werden op de mens 
gelegd, met als resultaat dat de 
mens overtreder, krenker blijkt
te zijn. Uitweg uit deze impasse
kon alleen van God, de Vader, 
komen.