opdat bovenmatig zondaar 
zou worden: de zonde, door 
het gebod
          Romeinen 7:13b

Het gebod (uit de wet) zorgde
ervoor dat het zondigen erger
werd. Het bleek overtreding te
zijn. Ja, zelfs een krenking. 
Door het goede gebod bleek 
hoezeer de zonde zondaar is.
‘Niet gedacht dat het zo erg 
was’ zullen veel mensen wel
gedacht hebben. Want als ze
hoorden wat de Thora zei, en 
zagen wat ze deden, kwamen 
schuldgevoelens naar voren.
Erg je best doen, en toch niet..
Erkenning van de zonde komt
door Thora (Romeinen 3:20).
Alleen door de geest van God
kan werkelijke verandering tot
eer van God en Christus Jezus 
komen, op naar Romeinen 8!