Is dan het goede voor mij de 
dood geworden? Moge het 
niet gebeuren! Maar de 
zonde, opdat de zonde 
zichtbaar zou worden, 
effectueert door het goede 
voor mij de dood
        
    Romeinen 7:13a


Thora is heilig, rechtvaardig en
goed. De goede Thora (wet) 
bewerkte niet zelf de dood. 
De wet activeert de zonde en
die zonde bewerkt gebroken
relatie met God. De zonde 
vindt in het gebod aanleiding
om extra zijn best te doen om
die wet te overtreden. En dat 
lukt met behulp van het vlees.
Dit proces brengt de mens in
een wanhopige positie. Geen
uitweg want het vlees is zwak.
Schuldgevoelens nemen toe 
en daar is de bekende cirkel 
(draaikolk) die de mens naar 
beneden trekt. Dan komt de
roep naar verlossing, God, 
en dat was ook de bedoeling. 
God is Redder!