in mijn leden zie ik echter een 
andere wet, die oorlog voert 
met de wet van mijn denkzin 
en mij gevangen wegvoert in 
de wet van de zonde die in 
mijn leden is
         Romeinen 7:23

Begeerte is in het lichaam van
de mens, het vlees heeft ermee
te maken. Dat trekt de mens in
een andere richting. De denkzin,
het vermogen om te wikken en
te wegen en over Gods woord
na te denken, ziet de zuiverheid
van de Thora. Het geniet ervan.
Onder de wet, onder de zonde,
is de mens echter te zwak. 
De wetmatigheid van de steeds
optredende begeerte die eist, 
neemt de mens gevangen, leidt
af richting de zonde. En daar is
zelfs sprake van oorlog die de
mens wil verwoesten. Toch wist
Paulus de oplossing uit de strijd,
uit dit dilemma. God is Redder!