Ik ellendig mens! Wat zal mij dan 
ook bergen uit dit lichaam van 
deze dood? Genade!

             Romeinen 7:24

De uitweg uit het dilemma, de 
schijnbaar hopeloze situatie van
de mens lees je hier. Onder de
wet is de mens ellendig. Ja, met
het verstand ziet die mens dat 
Thora de ideale wandel aanwijst.
Alleen, in de praktijk lukt het niet 
om als zwak mens Thora te doen. 
Het is een cirkel: je wil wel ideaal 
handelen, het lukt niet, je zwakte 
zit in het stervende lichaam. 
Dood, geen relatie met God. Hoe 
kom je daar uit? Genade! Dat is
hét antwoord op Romeinen 7. 
In Romeinen 3-5 helder gemeld. 
De vrijkoping in Christus Jezus is 
om niet in Zijn genade. Dát besef: 
HIJ doet het in je, Zijn kracht.