Genade! Ik nu, dank God door 
Jezus Christus onze Heer.

     Romeinen 7:25

Het gaat om de genade van God
Paulus is nu terug bij Romeinen 
5:20,21, overstromende genade.
In voorbije hoofdstukken (6,7)
besprak de apostel praktische 
gevolgen van de regering van de
genade van God in deze tijd. 
Hoofdstuk 6 bespreekt hoe het 
was zonder wet, en hoofdstuk 7 
hoe het was onder de wet. In 
beide situaties is genade van 
God 
richtlijn en oplossing voor
alle praktische problemen. 
Dé kracht tot werkelijk op God
gericht leven is Zijn genade. En 
nu dankt Paulus God, door Jezus
Christus de Heer. Dankt u mee?