Zeker, Hij Die Zijn eigen Zoon 
niet ontzien maar Hem voor 
ons allen overgegeven heeft, 
hoe zal Hij ons zeker niet ook 
tezamen met Hem alles in 
genade schenken?

          Romeinen 8:32

God heeft Zijn eigen geliefde 
Zoon niet ontzien. Nu Hij Hem 
voor ons allen gaf, zal Hij ons 
ook samen met Hem alles in 
genade schenken. Laat dat op 
u inwerken. God geeft ons met
Hem alles in genade
Híj kende, bestemde je tot het
zoonschap. In studie Efeze (7) 
hoor je ervan. Hij roept je in 
Zijn liefde. Je antwoordde en 
weet gerechtvaardigd te zijn, 
om niet. Nu dit alles zeker is,
is de verheerlijking dat ook. 
De toekomst is in Vaders hand.