hetzelfde naar elkaar gezind, 
niet op hoge dingen gezind, 
maar laat je wegleiden met 
het nederige. Word niet 
verstandig in eigen ogen.
       Romeinen 12:16

Het gaat om de gezindheid die
ook in Christus Jezus is. Paulus
schrijft die in Filippenzen 2:5-8
uit. Laag in plaats van hoog.
Het woord nederige kun je ook
met ootmoedige weergeven.
Iemand kan gezien worden als
‘de verstandige’ of ‘die inzicht
heeft’. Zelfs volwassenen in het
geloof kunnen dan hoog gezind
worden. Houd dit voor ogen: in
onszelf zijn wij niets. Wij allen
hebben het offer van Zijn Zoon
hard nodig. Dan is het niet meer
ik, maar Christus leeft in mij.
Voor zover wij ‘verstandig’ zijn,
is dat omdat Hij ons dat geeft.