Word niet verstandig in 
eigen ogen.
   
Romeinen 12:16b

Andere vertalingen schrijven:
weest niet eigenwijs. Citaat
uit Spreuken 3:7, Jesaja 5:21.
In Spreuken staat het zo:

wees niet wijs in jouw ogen
vrees Jahweh en wijk van het
kwaad

Het kwaad
is kennelijk ook:
wijs zijn in eigen oog, ofwel
eigenwijs zijn. Waarom? Wel,
de vrees van Jahweh is het
startpunt van wijsheid. Kom
je bij Christus uit, want Hij is
de wijsheid van God. Zoals
we gisteren vaststelden, is
het niet langer ik (met alle
eigenwijsheid) maar Christus
(Zijn wijsheid) leeft in mij.