En dit: wij kennen de era, dat 
het uur al is dat wij uit de slaap 
gewekt worden, want nu is onze 
redding dichterbij dan toen wij 
eerst geloofden
   
Romeinen 13:11

Gelet op de era waar we in leven,
is het hoog tijd dat we wakker en
nuchter zijn. Zoals we dat ook in
1 Thessalonicenzen 5:1-11 lezen.
De duisternis is geestelijk, maar
wij zijn zonen van de dag, van het
licht. We zijn niet bang voor wat
komen gaat, en wat wij nog mee
zullen maken. De huidige boze
eon loopt op het einde, we zien
in de wereld mensen die invloed
hebben en woorden spreken die
(Daniël 7) tegen de Allerhoogste
gericht zijn. Voorlopers van de
wetteloze met de mond vol van
grootspraak (Openbaring 13:5,6).
Wij verwachten Hem, Die komt.