Deze brochure is weerslag van een studie
over wie dan wel (of eventueel niet) meegaan
als de bazuin van God klinkt zoals dat in
1 Thessalonicenzen 4:13-18 staat.

Van belang voor u als gelovige.
Bestel gratis: gorterd@protonmail.com
Kijk ook op YouTube